Quy chế hoạt động website thương mại điện tử Click247.vn

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Click247.vn là sản phẩm do Click247 phát triển và vận hành. Click247.vn đã tạo ra một môi trường giao dịch trực tuyến xuyên biên giới, kết nối giữa người mua và người bán trong và ngoài nước. Bằng việc cung cấp các nền tảng về hạ tầng, kỹ thuật và các công cụ, tiện ích mua bán hàng trực tuyến, chúng tôi muốn hướng đến một kênh mua bán, kinh doanh hiệu quả cho tất cả khách hàng. Theo đó, Click247.vn sẽ là một địa chỉ trung gian thương mại, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cung cấp các sản phẩm dịch vụ của đối tác đến tay người tiêu dùng trong nước và giúp khách hàng có thể dễ dàng mua sắm mọi nơi mọi lúc qua kết nối với Internet. Tại Click247, lợi ích của người mua cũng được đảm bảo ở mức cao nhất, hạn chế tối đa mọi rủi ro khi mua sắm trực tuyến nhờ nền tảng kết nối đánh giá sản phẩm, mức độ uy tín của người bán, phản hồi từ những người đã mua trước đó ...

1. Các nguyên tắc chung

Website thương mại điện tử Click247.vn thuộc quyền quản lý của Click247 và trực tiếp hoạt động, vận hành. Thành viên trên website là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp, được Click247.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng các dịch vụ do Click247 và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ tại website Click247.vn.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch tại Click247.vn được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp thông qua các hợp đồng và hoạt động mua bán không trái với quy định của pháp luật.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình bán hàng được đăng tải trên Click247.vn đều phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của Luật Pháp.

Tất cả các hoạt động giao dịch, mua bán qua Click247.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung, điều khoản trong quy định này đều phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các thành viên khi tham gia vào website thương mại điện tử Click247.vn phải có trách nhiệm pháp lý đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Click247.vn.

2. Quy định chung

- Tên Miền của sàn giao dịch thương mại điện tử Click247 là: www.click247.vn (thường được gọi tắt là Click247).

- Các định nghĩa chung:

  • Đối tác (người bán): Là các cá nhân, tổ chức, thương nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đăng bán, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến người mua tại Việt Nam.
  • Người mua (khách hàng): Là các cá nhân, tổ chức, thương nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Click247.vn. Người mua cần đăng ký tài khoản để bắt đầu quá trình mua sắm hàng hóa.

  • Thành viên: Sẽ bao gồm cả người bán và người mua.

- Khi các thành viên đăng ký tài khoản tại Click247.vn, thành viên cần biết một số quy định sau:

  • Thành viên hoàn toàn có thể tạo lập một tài khoản cá nhân của riêng mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể mua sắm các sản phẩm hàng hóa theo đúng gia và quy chuẩn đã cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên website.
  • Voucher chỉ có một hình thức phát hành bằng mã Code
  • Các Voucher mà thành viên nhận được chỉ có thể áp dụng tại Click247.vn.

- Toàn bộ nội dung của bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Tất cả các thành viên khi tham gia vào các hoạt động của Click247.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website Click247.vn.